חידוש ציוד לחדר ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק הינו מקצוע טיפולי אשר מטרתו שילוב של האדם במארג החיים. רווחתם ובריאותם הנפשית של ילדים קשורות באופן ישיר ליכולתם לרכוש מיומנות מוטוריות ותקשורתיות מתאימות לגילם ולהשתלב בפעילויות תואמות גיל.

אצל 15% מן הילדים יתעוררו קשיים ברכישת מיומנויות אלו.

 

ב'ערוגות' פועלים 5 חדרי ריפוי בעיסוק הממוקמים במרכזים הטיפולים ובגני הקידום, בהם מקבלים מידי שנה מאות ילדים טיפולים חיוניים.

ההקמה והתפעול של חדרים אלו מחייבת רכישת ציוד ואביזרים טיפוליים יקרים וייחודים, וכן חידושם מפעם לפעם.

עזרו לנו  לרכוש ציוד טיפולי חיוני!

תפריט נגישות

Call: Jewish Child's Day – Ph. No. 

020-84468804

OR

Donate via their website

https://jcd.uk.com/donate/shopping-list

Please fill in: Earmarked Arugot, so that the donation will reach us.

Make a Secured Online Donation Through Paypal - Easy as ABC
Fill out the form and give your donation

--------------------------------------------------------------------------------------

A. 
Choose your Currency:

--------------------------------------------------------------------------------------

B. 
How much do you want to donate?

Single Donation   
$ / 
              OR
Recurring Monthly Donation  
$ / 

         ---> How Many Months   

    Important Reminder - Please complete your address in order to receive a tax receipt!