הקמת גינה טיפולית

ילדים וצעירים מבלים שעות רבות בתוך הכיתה, הגן או הבית ומול אמצעים דיגיטליים המציגים את העולם באופן דמיוני. הם מוצפים רעשים סביבתיים ויש להם פחות הזדמנויות לשחק ולהתנסות עם כל החושים בעולם המציאותי. 

המרחבים הטבעיים בגינה הטיפולית מזמנים לילדים חוויה רב חושית, ומאפשרים להשיג את המטרות הטיפוליות מתוך חיבור לטבע וביעילות רבה יותר.  

הגינה הטיפולית מזמנת למטופל חוויה רב תחומית לצד אתגרים מגוונים: אינטלקטואלים, רגשים ומוטוריים, המאפשרים לו לטפח את יכולותיו בסביבה תומכת ומכילה ששכרה בצידה.

אנו מתכננים הקמת גינה טיפולית בשטח הגג של ה'מרכז הטיפולי' של 'ערוגות', אשר תשמש את צוות התרפיסטים וצוות המרפאות בעיסוק והמטופלים במהלך הטיפול.

העלות הכוללת של הקמת הגינה עומדת על כ-100,000 ₪. 

נשמח לעזרתכם בקידום הפרויקט החיוני ע"י מימון חלק ממרכיבי התכנית.

Call: Jewish Child's Day – Ph. No. 

020-84468804

OR

Donate via their website

https://jcd.uk.com/donate/shopping-list

Please fill in: Earmarked Arugot, so that the donation will reach us.

Make a Secured Online Donation Through Paypal - Easy as ABC
Fill out the form and give your donation

--------------------------------------------------------------------------------------

A. 
Choose your Currency:

--------------------------------------------------------------------------------------

B. 
How much do you want to donate?

Single Donation   
$ / 
              OR
Recurring Monthly Donation  
$ / 

         ---> How Many Months   

    Important Reminder - Please complete your address in order to receive a tax receipt!