אמץ ילד

מחקרים עדכניים מראים כי אחוז ניכר מהילדים עד גיל 16 יסבלו מקושי תפקודי התפתחותי או רגשי אחד לפחות. על פי דעת המומחים רוב הקשיים ההתפתחותיים והרגשיים המופיעים בילדות אינם נעלמים בגיל מבוגר יותר, ועלולים להביא להתפתחות הפרעות נוספות ולפגיעה בתחומי תפקוד שונים, ללא טיפול הולם. יחד עם זאת, מחקרים מוכיחים מעל לכל ספק כי איתור מוקדם של קשיים אצל ילדים בגיל הרך, והתערבות מתאימה, הם בעלי סיכוי לצמצם במידה משמעותית קשיים עתידיים. במרכזים הטיפוליים של 'ערוגות' מקבלים מידי שנה למעלה מ-300 ילדים טיפול רב תחומי חיוני. המרכזים מוכרים על ידי משרד הבריאות, משרד החינוך ומשרד הרווחה. למשפחה ניתן ההחזר על עלות הטיפול באמצעות קופות החולים. לצערנו קיים פער תקציבי גדול בין העלות בפועל לכל טיפול לבין התקצוב אותו אנו מקבלים, המתווסף להוצאות נוספות הממומנות באופן בלעדי על ידי העמותה כמו: הדרכות מקצועיות, ריהוט ייעודי, ציוד טיפולי ועוד.עזרו לנו לממן שעות טיפול חיוניות והבטיחו למאות ילדים עתיד טוב יותר!

Call: Jewish Child's Day – Ph. No. 

020-84468804

OR

Donate via their website

https://jcd.uk.com/donate/shopping-list

Please fill in: Earmarked Arugot, so that the donation will reach us.

Make a Secured Online Donation Through Paypal - Easy as ABC
Fill out the form and give your donation

--------------------------------------------------------------------------------------

A. 
Choose your Currency:

--------------------------------------------------------------------------------------

B. 
How much do you want to donate?

Single Donation   
$ / 
              OR
Recurring Monthly Donation  
$ / 

         ---> How Many Months   

    Important Reminder - Please complete your address in order to receive a tax receipt!