איתור וליווי התפתחותי רב-תחומי בגני ילדים בקהילה

כ-10% מהילדים בישראל סובלים מאיחור ניכר בהתפתחות, כאשר רק 3-4% מהילדים עד גיל 6 עוברים אבחון וטיפול כלשהו בתחום התפתחות הילד. 

ילדים המשתייכים למיצב חברתי-כלכלי נמוך מצויים בסיכון גבוה לצבירת פערים בתחומי ההתפתחות השונים. 

מחקרים מוכיחים כי איתור מוקדם של קשיים אצל ילדים בגיל הרך והתערבות מתאימה, הם בעלי סיכוי לצמצם במידה משמעותית קשיים עתידיים, ולסייע בשילוב מהיר ומיטבי בחינוך הרגיל ובחברה. 

במסגרת הפרויקט צוות מקצועי רב תחומי של 'ערוגות' הכולל: קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק ופסיכולוגיות התפתחותיות יוצא אל גני הילדים בקהילה, מאתר ילדים בעלי קשיים במקומם הטבעי בשיתוף הצוות החינוכי בגן, ומעניק התערבות טיפולית. 

הפרויקט הינו פרי שיתוף פעולה בין עמותת 'ערוגות' ובין המרכז הקליני הבינתחומי של אוניברסיטת חיפה בראשות פרופ' רבקה יהב, מפתחת המודל.

באמצעות תרומתכם נוכל לאתר ילדים הזקוקים לטיפול ולהעניק להם טיפול חיוני בזמן הנכון!

תפריט נגישות

Call: Jewish Child's Day – Ph. No. 

020-84468804

OR

Donate via their website

https://jcd.uk.com/donate/shopping-list

Please fill in: Earmarked Arugot, so that the donation will reach us.

Make a Secured Online Donation Through Paypal - Easy as ABC
Fill out the form and give your donation

--------------------------------------------------------------------------------------

A. 
Choose your Currency:

--------------------------------------------------------------------------------------

B. 
How much do you want to donate?

Single Donation   
$ / 
              OR
Recurring Monthly Donation  
$ / 

         ---> How Many Months   

    Important Reminder - Please complete your address in order to receive a tax receipt!