תפריט
תפריט

רישום וקבלה

רישום למרכז אבחון וטיפול

ילדים מופנים לטיפול במכון ע"י מספר גורמים

  • ע"י הגננת או המורה בביה"ס
  • ע"י קופות החולים
  • ע"י רופאי משפחה
  • ע"י ועדות השמה
  • ע"י המרכז להתפתחות הילד
  • ע"י עובדים סוציאליים בצורה עצמאית

כאשר ילד מגיע למכון לטיפול, הוא עובר אבחון. לאחר מכן צוות רב תחומי "תופר" לו תכנית אישית. הגישה היא הוליסטית וכוללת התייחסות לנושא הדידקטי, הסנסו-מוטורי, השפתי, הרשי, וההתנהגותי.

Call: Jewish Child's Day – Ph. No. 

020-84468804

OR

Donate via their website

https://jcd.uk.com/donate/shopping-list

Please fill in: Earmarked Arugot, so that the donation will reach us.

Make a Secured Online Donation Through Paypal - Easy as ABC
Fill out the form and give your donation

--------------------------------------------------------------------------------------

A. 
Choose your Currency:

--------------------------------------------------------------------------------------

B. 
How much do you want to donate?

Single Donation   
$ / 
              OR
Recurring Monthly Donation  
$ / 

         ---> How Many Months   

    Important Reminder - Please complete your address in order to receive a tax receipt!