משפחה וקהילה

השלמת פערים לילדי העדה האתיופית

שילוב העלייה האתיופית בארץ, הינו אתגר מורכב העומד לפתחנו מזה מספר שנים.

עד היום עלו לארץ למעלה מ-13,995 ילדים אתיופיים, מתוכם השתקעו באיזור חיפה משפחותיהם של 1,715 ילדים.

למשפחות העולים קשיי הסתגלות מורכבים מאוד המופיעים הן בתחום התרבותי- עקב הפערים הקיצוניים בין ערכי התרבות האתיופית לזו הישראלית, והן בתחום הכלכלי- עקב חוסר השכלה מספק. קשיים אלו משפיעים באופן מיידי על מצבם הרגשי והאקונומי של ילדי המשפחות האתיופיות, המהווים 32% מהעולים האתיופיים.

ילדים אלו, הינם חלק מדור העתיד של מדינת ישראל, וככל שנקדים לחזקם בתחום הלימודי ולשלבם במסגרת החברתית- כן גוברים הסיכויים שיהיו בבוא העת אזרחים ישראליים מצליחים.

לצורך כך, יזם "ערוגות" את פרוייקט הקידום לילדי העדה האתיופית.

הפרוייקט קיים משנת 2008 ומעניק ללא תשלום טיפולים דידקטיים וטיפולים רגשיים לילדים האתיופיים המופנים ע"י מחנכת הכיתה והיועצת הבית ספרית. הטיפולים נמסרים ע"י צוות מטפלות מקצועי של המרכז ומועברים במסגרת בתי הספר של הילדים, בטיפולים פרטניים או בקבוצות קטנות.

ilustracia

הילדים עוברים איבחון מקיף בתחילת השנה ואיבחונים נוספים בלתי פורמליים בהמשכה, על מנת לבחון את קצב התקדמותם.

החומר הלימודי המועבר הינו מגוון מאוד, ומותאם לקצב התקדמות הילד. התכנים נעים החל מהקניית אותיות הא"ב, הקניית הקריאה ושיפור שטף הקריאה, עיצוב אותיות ושיפור שגיאות כתיב, אסטרטגיות למידה שונות וקידום במקצועות ספציפיים.

הטיפולים הרגשיים נערכים באוירה דיסקרטית ומקנים לילדים כלים להתמודדות ולהשתלבות בחיי החברה והתרבות.

בתוך זמן קצר מתחילת הפעלת הפרויקט, נרשמו הצלחות יוצאות דופן.

ילדים רבים השתלבו ברמת בכיתה, החלו למלא את המשימות הכיתתיות והתקדמו מאוד בלימודים.

אחרים פתחו את סגור ליבם לפני המטפלות וקבלו הקשבה לצד דרכי התמודדות.

כאמור, הפרויקט פועל ללא תשלום, ומתקיים באמצעות קרנות ותרומות אחרות, כאשר השאיפה היא להגיע לילדים מכל בתי הספר בחיפה והסביבה.

2017 | ערוגות קיימה חלוקת תיקי גב לילדים המשתתפים בפרוייקט

תפריט נגישות

Call: Jewish Child's Day – Ph. No. 

020-84468804

OR

Donate via their website

https://jcd.uk.com/donate/shopping-list

Please fill in: Earmarked Arugot, so that the donation will reach us.

Make a Secured Online Donation Through Paypal - Easy as ABC
Fill out the form and give your donation

--------------------------------------------------------------------------------------

A. 
Choose your Currency:

--------------------------------------------------------------------------------------

B. 
How much do you want to donate?

Single Donation   
$ / 
              OR
Recurring Monthly Donation  
$ / 

         ---> How Many Months   

    Important Reminder - Please complete your address in order to receive a tax receipt!