מרכז אבחון וטיפול

אבחונים

אבחון דידקטי מלא ואבחון פסיכו-דידקטי לכתות היסוד ולתיכון, מוכר על ידי משרד החינוך לבגרות

מטרת האיבחון היא איתור הסיבה/ סיבות המובילים לקשיים המעשיים של המאובחן. האיבחון מסייע לבניית תוכנית טיפולית מותאמת אישית, על מנת למצות את יכולותיו של המטופל.

Call: Jewish Child's Day – Ph. No. 

020-84468804

OR

Donate via their website

https://jcd.uk.com/donate/shopping-list

Please fill in: Earmarked Arugot, so that the donation will reach us.

Make a Secured Online Donation Through Paypal - Easy as ABC
Fill out the form and give your donation

--------------------------------------------------------------------------------------

A. 
Choose your Currency:

--------------------------------------------------------------------------------------

B. 
How much do you want to donate?

Single Donation   
$ / 
              OR
Recurring Monthly Donation  
$ / 

         ---> How Many Months   

    Important Reminder - Please complete your address in order to receive a tax receipt!