כיצד ניתן לעזור

העברה בנקאית או צ'ק

לתרומות בארץ:

ערוגות – המרכז לקידום הילד והמשפחה, רח’ ארלוזורוב 16 ת.ד.4294 חיפה 3104201

 שם בעל החשבון: ערוגות-המרכז לקידום הילד והמשפחה (ע"ר)
בנק: דיסקונט – 11
סניף: 107 – אלמוגי
מספר חשבון: 0003254528
מספר IBAN לחשבון: IL71 0111 0600 0000 3254 528

 

 

כתובת למשלוח צ'קים:
ערוגות – המרכז לקידום הילד והמשפחה, רח’ ארלוזורוב 16 ת.ד.4294 חיפה 3104201

טל' לתרומות: 04-6888646

 

לתרומות בארה"ב: (מוכרות במס)

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc.
317 Madison Avenue, Suite 607
New York, NY 10017
IRS No.: 13-6104086
(Indicate that you recommend the contribution is for Arugot,
include Israeli non-profit number: 58-017-422-5)

 

לתרומות באנגליה: (מוכרות במס)

Jewish Child's Day
707 High Road
North Finchley
London N12 0BT
Charity No.: 209266
(Indicate that the contribution is for Arugot)

 

לתרומות ממדינות נוספות מלבד ארה"ב ואנגליה:

נא לפנות לסניף בארץ.

תפריט נגישות

Call: Jewish Child's Day – Ph. No. 

020-84468804

OR

Donate via their website

https://jcd.uk.com/donate/shopping-list

Please fill in: Earmarked Arugot, so that the donation will reach us.

Make a Secured Online Donation Through Paypal - Easy as ABC
Fill out the form and give your donation

--------------------------------------------------------------------------------------

A. 
Choose your Currency:

--------------------------------------------------------------------------------------

B. 
How much do you want to donate?

Single Donation   
$ / 
              OR
Recurring Monthly Donation  
$ / 

         ---> How Many Months   

    Important Reminder - Please complete your address in order to receive a tax receipt!