מטרות

 

  1. מרכז טיפולי הנותן מענה בתחומים הבאים: חינוך, רווחה ובריאות אצל ילדים, מתבגרים ומבוגרים עבור כלל האוכלוסייה ובפרט לאוכלוסייה הדתית והחרדית
  2. מרכז מקצועי לאבחון ולטיפול בנושאי חינוך, רווחה, התפתחות
  3. פנייה לאוכלוסיות החלשות תוך שימוש ביכולות המקצועיות שנרכשו לאורך השנים
  4. טיפולים רגישי תרבות לאוכלוסיות שונות כולל עולים חדשים
  5. מודל מקצועי בתחומי האבחון והטיפול לארגונים מקבילים בארץ ובעולם
  6. עידוד יצירתיות ופיתוח שיטות טיפול חדשניות לטובת הכלל
  7. רכישת בנין שירכז את רוב הפעילות של "ערוגות" במקום אחד

Call: Jewish Child's Day – Ph. No. 

020-84468804

OR

Donate via their website

https://jcd.uk.com/donate/shopping-list

Please fill in: Earmarked Arugot, so that the donation will reach us.

Make a Secured Online Donation Through Paypal - Easy as ABC
Fill out the form and give your donation

--------------------------------------------------------------------------------------

A. 
Choose your Currency:

--------------------------------------------------------------------------------------

B. 
How much do you want to donate?

Single Donation   
$ / 
              OR
Recurring Monthly Donation  
$ / 

         ---> How Many Months   

    Important Reminder - Please complete your address in order to receive a tax receipt!