המרכז לגיל הרך

רשת גני קידום (גילאי 3-7)

מטרת המרכז להעניק מענה טיפול אינטנסיבי לילד שיאפשר את שילובו המהיר בחינוך הרגיל.

גני קידום לגילאי 3-7
גני הקידום של "ערוגות" מיועדים לילדים 'רגילים' עם בעיות התפתחות שונות בתחומי השפה, המוטוריקה ועוד. למרכז 5 גני קידום ברמות שונות, על מנת לאפשר לכל אחד מהילדים לקבל את הטיפול המתאים לו. הצוות בגנים הינו מגוון ועונה על הצרכים הדידקטיים והרגשיים של הילדים. צוות הגנים כולל: גננות, סייעות, מטפלות פרא-רפואיות, תרפיסטיות, פסיכולוגית ועו"ס קלינית. העבודה המקצועית המשותפת מאפשרת למרבית הילדים (השנה 60!) להשתלב בהמשך הדרך במסגרת חינוכית רגילה.
כל ילדי גני הקידום עברו ועדות איפיון וזכאות ע"י השירות הפסיכולוגי של מחלקת החינוך בעירייה.

למי נועדו גני הקידום?
הגנים נועדו לילדים (בנים ובנות) בגילאי הגן בעלי קוגניציה תקינה, עם קשיים המונעים מהם להתקדם בהתאם ליכולותיהם הבסיסיות. למשל: כאשר במסגרת הרגילה הילד צובר פערים, או כאשר יש לו קשיים במספר תחומים במקביל, או כאשר קשייו מפריעים לו להשתלב כראוי בחברת בני גילו.

מה מיוחד בגני הקידום שלנו?
גני הקידום שלנו הינם קודם כל – גנים.  סדר היום והתכנים דומים לגנים "רגילים". אך יש בהם:

 • מעט ילדים (8-12), לעומת צוות מקצועי נרחב, הכולל: גננת וסייעת, הסייעות הנן מקצועיות, ולרובן תעודה רלוונטית לתחום.
 • צוות פרא-רפואי: קלינאית תקשורת, ומרפאה בעיסוק. בנוסף: טיפולים רגשיים וכן פסיכולוגית מטעם השרות הפסיכולוגי.
 • העבודה היומיומית בגן הינה אינטנסיבית, התפתחותית, ומכוונת להעניק לילדים הזדמנויות להתקדם בכל התחומים: שפה וחשיבה, מוטוריקה, תקשורת וחברה, רגשי-התנהגותי ובתחומי הלמידה השונים. כל זאת באווירה מכילה, מאתגרת ומאפשרת.
 • עבור כל ילד נבנית תכנית לימודים אישית המותאמת לצרכיו, אשר כל הצוות (כולל הפרא-רפואי) וההורים שותפים לה.
 • תשומת לב ניתנת למוסד העתידי בו הילד יוכל להשתלב על מנת להכינו לדרישות שם, במידת האפשר  הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית. כמו כן, בהקניית הקריאה מתחשבים בהברה המתאימה לקהילתו של הילד.

לאן ממשיכים הילדים שלנו?
מרביתם משתלבים בעז"ה בבי"ס ותלמודי תורה הרגילים. חלקם בכיתות מקדמות בתוך בתי ספר אלו.

האם כל ילד יכול להקלט בגנים אלו?
לא. השיבוץ בגני הקידום מחייב אישור של וועדת אפיון וזכאות של העירייה

מהי וועדת אפיון וזכאות, וכיצד ניתן לקבל זכאות?

וועדת אפיון היא וועדה המתכנסת בעירייה המקומית, אשר חברים בה לפחות שלושה נציגים: נציג העירייה, נציג משרד החינוך, ונציג השרות הפסיכולוגי (לרוב, גם נציג ארגון ההורים לחנ"מ). לוועדת אפיון מוזמנים ההורים וכן הגננת/המלמד (או גננת שילוב) של הילד. מטרת הוועדה היא לשקול ולהחליט האם לאשר לילד זכאות לשירותי חינוך מיוחדים.
הזכאות נקבעת עפ"י חו"ד של פסיכולוג חינוכי/ התפתחותי ו/או נוירולוג ילדים ו/או רופא ילדים בעל ניסיון בהתפתחות הילד.

חשוב להדגיש כי כיום, לפני שנשקלת זכאותו של ילד לשירותי חינוך מיוחדים, יידרש להוכיח כי מוצו האפשרויות לסייע לו במסגרת החינוכית הרגילה ובקהילה: קופ"ח וכדו' (טיפולים פרא רפואיים).

מי פונה לוועדת אפיון וזכאות, וכיצד?
ישנן מספר אפשרויות: ההורים יכולים לפנות לוועדה ביוזמתם. ילדים רבים מופנים ע"י הגן בו לומדים, או ע"י התחנות להתפתחות הילד בהן מטופלים.
ניתן  בהחלט לפנות גם במקרה של התלבטות על מנת לקבל עצה מקצועית.

אילו מסמכים יש להגיש לוועדה?

 • "מסמך קביל": אבחון פסיכולוגי (בתוקף עד 3 שנים) או אבחון של רופא התפתחותי. כדאי לוודא עם הגשת הבקשה,האם המסמך שברשותכם אכן מספק, או שיש לדאוג למסמך נוסף.
 • שאלון גננת – חשוב! עליה להחתים את המפקחת על השאלון.
 • "טופס הפניה של תלמיד בגן ילדים לוועדת שילוב או אפיון" ניתן לפנות אלינו ע"מ לקבלו – כיום ממולא ע"י הגננת באופן מקוון.
 • במידה ומדובר במעון/בגן פרטי או שנתקלים בבעיות בהעלאת המסמכים לפורטל, ניתן לפנות לועדות ובד"כ ניתן להגיש להם את המסמכים (כקובץ מוקלד) ע"מ שהם יעלו אותו באופן ממוחשב.
 • בדיקות ראיה ושמיעה.
 • כל מסמך מקצועי נוסף כגון: סיכום אבחון ו/או טיפול אצל מטפל פרא-רפואי. סיכום התייעצות אצל נוירולוג, וכד' (זכותכם לקבל בכתב סיכום מכל גורם אליו פניתם, ומכל אבחון שהילד עבר.)

עשינו הכל, קבלנו המלצה מגורמים מקצועיים, האם בטוח שנקבל אישור?
לא בהכרח. הוועדה תשקול עפ"י הנתונים שהועברו אליה, ועל סמך המידע שיועלה בדיון (בנוכחותכם, ובהתחשב בדעתכם) איזה סוג מסגרת עשוי להיטיב ביותר עם ילדכם.

לרצון ההורים ניתן כיום משקל רב בהחלטת הועדה.

האם ניתן לבא והתרשם מהגנים?
כן, בערב הפתוח שנערך בעז"ה בכל שנה. הודעה מופיעה בעלון הפרסומת השונים.(אין אפשרות לסייר בגנים בשעות הפעילות. זאת על מנת לשמור על חיסיון הילדים)

ולשאול שאלות?
בשמחה! בבקשה פנו:
למזכירה שושי טל':04-6661892, בימים א' עד ה' בין השעות 8:30-13:00.בשעת הצורך נחזור אליכם למענה מפורט יותר.
מירית (רכזת הגנים) בטל':04-6661889, בשעות הבוקר. מאחר שפעמים רבות אינה נמצאת במשרד, ניתן להשאיר הודעה אצלה המזכירה ונחזור אליכם.

 

תפריט נגישות

Call: Jewish Child's Day – Ph. No. 

020-84468804

OR

Donate via their website

https://jcd.uk.com/donate/shopping-list

Please fill in: Earmarked Arugot, so that the donation will reach us.

Make a Secured Online Donation Through Paypal - Easy as ABC
Fill out the form and give your donation

--------------------------------------------------------------------------------------

A. 
Choose your Currency:

--------------------------------------------------------------------------------------

B. 
How much do you want to donate?

Single Donation   
$ / 
              OR
Recurring Monthly Donation  
$ / 

         ---> How Many Months   

    Important Reminder - Please complete your address in order to receive a tax receipt!