אירועים וחדשות

פרסומים

ניוזלטר פורים 2018

ניוזלטר פורים 2017

ניוזלטר פורים 2016

ניוזלטר 2015

מבצע פורים 2015

ניוזלטר פורים, מרץ 2014

ניוזלטר חנוכה 2013

ניוזלטר פורים, מרץ 2013

ניוזלטר ראש השנה, ספטמבר , 2012

ניוזלטר פורים, פברואר , 2012

ניוזלטר פורים, מרץ, 2011

ניוזלטר שבועות, מאי, 2010

ניוזלטר פורים, מרץ , 2010

ניוזלטר חנוכה, דצמבר, 2010

טיפול בטראומה בחדר הסנוזלן, ג'רוסלם פוסט

ביקור בערוגות, ג'רוסלם פוסט

מי אנחנו גני קידום

תפריט נגישות

Call: Jewish Child's Day – Ph. No. 

020-84468804

OR

Donate via their website

https://jcd.uk.com/donate/shopping-list

Please fill in: Earmarked Arugot, so that the donation will reach us.

Make a Secured Online Donation Through Paypal - Easy as ABC
Fill out the form and give your donation

--------------------------------------------------------------------------------------

A. 
Choose your Currency:

--------------------------------------------------------------------------------------

B. 
How much do you want to donate?

Single Donation   
$ / 
              OR
Recurring Monthly Donation  
$ / 

         ---> How Many Months   

    Important Reminder - Please complete your address in order to receive a tax receipt!